Private virksomheder

Private virksomheder sparer penge på varmebudgettet i mange år frem

Enhver privat virksomhed kan i dag hente mærkbare besparelser ved at isolere bygninger og ejendomme.

Isoleringen giver private virksomheder tilbagevendende besparelser på virksomhedens årlige varmeforbrug. Komforten i bygningerne stiger for medarbejderne. Og ejendommene får et længere liv, fordi varmen er med til at holde fugt og kulde ude.

Isolering af private virksomheder kan f.eks. øge komforten og mindske varmeforbruget i virksomhedens bygninger, uanset om det gælder lagerhaller, administration eller produktions steder. Her er det typisk hulmursisolering og lofts isolering, der giver besparelser. Men der kan også være store gevinster at hente andre steder og vi hjælper gerne med at finde dem – i god tid før du sætter noget i gang.

Vælg isolering på et ordentligt grundlag

Vælg isolering på et ordentligt grundlag

Isolerings-Gruppen har over 40 års erfaring med isolering for det private erhvervsliv. Og vi ved, hvor vigtigt det er at have et ordentligt beslutningsgrundlag, før man sætter arbejdet i gang. Derfor tilbyder vi en grundig gennemgang af de bygninger, der skal isoleres.

Når energivejlederen fra Isolerings-Gruppen er færdig med gennemgangen, kommer vi med et skriftligt tilbud og en konkret anbefaling, der bygger på vores erfaring med isoleringsarbejde og vores detaljerede kendskab til de mulige isoleringsløsninger.

Vejledning fra Isolerings-Gruppen til private virksomheder

  • Hvor I vil få mest ud af at isolere
  • Hvilken isoleringstype vi anbefaler
  • Hvor store besparelser I kan forvente
  • Hvilken tilbagebetalingstid I kan budgettere med

Med beslutningsgrundlaget kan I lave en prioriteret rækkefølge for virksomhedens vedligeholdelse, så arbejdet kommer til at passe med den forventede tilbagebetalingstid.

Med beslutningsgrundlaget kan I lave en prioriteret rækkefølge for kommunens bygningsvedligeholdelse, så arbejdet kommer til at passe med budgettet og den forventede tilbagebetalingstid.

Isolerings-Gruppen: Solid leverandør og dedikeret samarbejdspartner

Isolerings-Gruppen er den økonomisk sunde og fagligt anerkendt isoleringsvirksomhed med en social profil.

Vores indehaver, Kurt Adamsen, er en engageret næstformand i Miljøforum Fyn, der arbejder på at styrke konkurrenceevnen i de fynske virksomheder gennem deres miljø- og CSR-indsats.