Isolering af bygninger gavner det globale klima

Da oliekrisen var på sit højeste i 70’erne, blev det mere og mere udbredt at isolere sin bolig og byggeri bedre, så vi sparede på brændstoffet. Regeringen satte hårdt ind på problematikken og argumenterede for isolering. I dag er det en anden dagsorden, vi har – nemlig klimaet. Klimaet har altid været på dagsordenen for Isolerings-Gruppen, fordi vi ved, hvad god isolering gør for vores klima, CO2-udslip og pengepungen – men ved du egentlig, hvor meget du kan gøre for klimaet (og spare) ved at isolere?

Klimavenlig isolering

Boligen, isolering og CO2-udledning

Når vi taler klima og CO2-udslip, taler vi også samtidig forbrug af brændstof. Det er både benzin, diesel, olie, fjernvarme og anden energiforbrug, som vi bl.a. bruger til at opvarme vores boliger med. Det er især boliger fra før 1980, som er de største forbrugere af energi. Fordi de ikke er isoleret godt nok. Det skyldes, at vi først efter 1980 fik et bygningsreglement, som satte krav til energimærket og isoleringen på vores boliger.

Der er lavet undersøgelser på, at 3 ud af 5 af alle parcelhuse i Danmark har et energimærke på E eller D, fordi de netop er bygget, inden der kom krav til isoleringen. I dag ved vi meget mere om CO2-udslip, og hvilken forskel det gør for et hus, at der er isoleret ordentligt. Det er især det, som Isolerings-Gruppen er eksperter i, fordi vi har mere end 40 års erfaring på området. Vi kan rådgive alle parcelhusejere om energiforbrug, og hvad de kan gøre for at optimere ved isolering.

FN om bæredygtighed ”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.” 

Blot et ryk opad gør en stor forskel

Det kræver ikke meget at få energiforbruget op, men hvad du præcis skal gøre afhænger selvfølgelig af, hvordan huset er bygget, og hvilke muligheder for isolering der er optimale for lige netop din bolig. Generelt ved disse typer af boliger, hvor energimærket er E eller D, vil det være relativt nemt at optimere til et energimærke C. Faktisk gør en optimering til C, at du kan hæve dækningsgraden på hele 40 %. Ikke nok med at det er godt for miljøet, så er det også godt for din pengepung. Du skal bruge færre penge på at opvarme din bolig, og du udleder ikke nær så meget CO2 som tidligere.

Indeklimaet i din bolig

Er du en af dem, der bor i et hus, der er dårligt isoleret, vil du sikkert kunne nikke genkendende til, at dit indeklima heller ikke er optimalt. Det kommer både til udtryk ved, at du sikkert føler træk ved ydermurene i din bolig, og du kan også opleve, at der kommer meget kondens i dit soveværelse. Tit er skimmelsvamp også et stort problem.

Hvis hulmuren i din bolig er dårligt isoleret, er ydervæggen indenfor meget koldere end stuetemperaturen, og det kan føles som træk. Ikke nok med at det er ubehageligt, så gør det også, at du sikkert skruer mere op for varmen, fordi du føler, der er koldt. Det er simpelthen kulden udefra, der trækker ind i din bolig, og det kan tydeligt mærkes.

En god hovedregel er, at ydervæggen ikke skal være mere end 1-2 grader koldere end stuetemperaturen. Med en ordentlig hulmursisolering kan du optimere på ydervæggens temperatur, så den ligger der, hvor den skal.

Dårlig isolering og skimmelsvamp går hånd i hånd

Hvis temperaturen på din ydervæg kommer ned under 15 grader, dannes der kondens, fordi den vanddamp, vi producerer i boligen, sætter sig på væggen, og det er derfor, der kommer skimmelsvamp. Det er et problem, som rigtig mange oplever, og det er meget generende. Det kolde, klamme indeklima, som kommer af skimmelsvamp, kan endvidere også give dig vejrtrækningsgener, hovedpine og astma.

En almindelig familie på fire laver omkring 15 liter vanddamp om dagen. Derfor er det også så vigtigt at huske at få luftet ud i sin bolig, så du undgår et dårligt indeklima og alle de gener, der er ved det. Vi anbefaler, at du lufter ud to gange om dagen i hjemmet.

Hvad med andre byggerier end boligen?

Det er selvfølgelig ikke kun parcelhuse og andre boliger til private, som er dårligt isolerede og kan have problemer med indeklimaet. I mange offentlige bygninger og kontorbygninger er der ligeledes ikke lavet en ordentlig isolering, fordi bygningerne er lavet før 1980. Faktisk udgør dårligt isolerede bygninger omkring 40 % af CO2-udslippet i Danmark, som jo er en ekstremt høj procentdel.

Der skal ikke så stort et tiltag til for at få gjort de danske boliger og bygninger mere klimavenlige, da den største synder for energiforbruget i vores boliger skyldes dårlig isolering – og det er der råd for, heldigvis. Ligesom med parcelhusene vil du kunne øge energimærket markant ved en hulmursisolering. Herved vil du ikke kun få et bedre indeklima, mindre CO2-udslip og mindre energiforbrug, du vil også spare rigtig mange penge på at opvarme bygningen.

Derfor er det selvfølgelig ikke blot private boliger, der har gavn af et energitjek, og af den grund er en stor del af vores arbejde med at isolere også for private og offentlige virksomheder.

Isolering taler direkte ind i Danmarks klimamål

De seneste par år har der været et stort fokus på klimamålene i Danmark og med god grund. EU’s samlede udledning af CO2 skal reduceres med 40 % fra 1990 til 2030, og dette indebærer i Danmark bl.a. en reduktion på 30 % fra bygning, landbrug og transport og mindst 27 % reduktion i energieffektivitet. Det lyder som store mål, men det kan sagtens lade sig gøre – bl.a. ved at optimere isolering af danske bygninger og boliger.

Se flere af Danmarks klimamål her.

Hos Isolerings-Gruppen ved vi, at vi har et stort problem i Danmark, men vi kan komme det til livs, hvis det kommer mere fokus på isolering. Isoleringsbranchen har i nogle år været underlagt et dårligt ry, fordi der for nogle år siden var firmaer, som svindlede. De havde trukket 15 millioner ud af staten, og staten valgte derefter at lukke for tilskud til isolering. Det betød samtidig, at folk ikke længere havde den samme tillid til branchen. Den skal selvfølgelig bygges op igen, og det vil vi i Isolerings-Gruppen gøre alt for, at den bliver.

For at nå Danmarks klimamål i 2030 bør vi sætte hårdt ind på isolering, og inden for en vis årrække ser vi gerne, at alle bygninger skal op i energirække, så de ikke længere vil være en så stor synder for vores klima. Dybest set handler det om at reducere det samlede bidrag til drivhuseffekten og dermed den globale opvarmning. Se videoen forneden for at få indsigt i hvordan drivhuseffekten fungerer.

Isover er miljørigtigt materiale til isolering

Hos Isolerings-Gruppen går vi ikke blot op i, hvordan vi isolerer, men også i hvilke materialer vi anvender til isolering – det betyder selvfølgelig også noget for klimaet. Derfor anvender vi udelukkende Isover-materialer. Isover er baseret på knust glas, som rent cirkulært er et virkelig godt og klimavenligt produkt. Faktisk er 80 % af råmaterialet genbrug fra fx gamle bilruder.

Vi har brugt Isover siden 1979, fordi materialet er det bedste til isolering, og fordi det er det miljørigtige valg. Isover er en af verdens største og dygtigste producenter af isoleringsmateriale. Vores arbejde bliver kontrolleret og godkendt af Isover ved stikprøvekontroller, så der er altid garanti for, at det arbejde, vi udfører, er af høj kvalitet. Vores isolatører er alle autoriserede til at arbejde med Isover, og derfor udsteder vi også en isoleringsattest, når vi er færdige med arbejdet ude ved dig.

Formstykker tiul gulvisolering
Gulvisolering med granulat

Isoleringsmuligheder, der optimerer dit energiforbrug

Der er mange måder, du kan forbedre din bolig på med isolering, og Isolerings-Gruppen laver faktisk det hele. Du kan vælge:

  • Hulmursisolering
  • Isolering af loft og tag
  • Isolering af kældergulv og nybygning
  • Isolering af gulv fx ovenpå krybekælder

Hulmursisolering

Vi har allerede fortalt om hulmursisolering og nogle af de fordele, du får ved at isolere ordentligt. Hulmursisolering kan udover kuldestråling og ”træk” fra ydervæggen også nedsætte varmetabet fra dit hus med 70-80 %, som jo er en væsentlig optimering for både pengepung, dit indendørs miljø og vores klima.

De fleste huse, som er bygget før 1980, har et lavt energimærke, og her kan en hulmursisolering hjælpe markant. Desuden kan du også med fordel efterfylde en hulmursisolering af ældre dato for at få bedre indeklima, lavere forbrug og bedre temperatur indenfor.

Vi kommer gerne forbi

Er du usikker på, om dit hus kan hulmursisoleres, kommer vi gerne ud og undersøger det for dig. Vi tilbyder nemlig at tjekke din hulmur helt gratis og uforpligtende. Derudover laver vi også en tidsplan for dig, så isoleringsopgaven passer ind i dine planer og situation. Desuden er indgrebet i muren minimalt. Ofte kan vi blot tage nogle mursten ud af væggen og blæse Isover-granulatisolering ind. Vi sørger selvfølgelig for at mure stenene i væggen igen, når vi er færdige.

Læs mere om hulmursisolering her

Loft og tag

En anden form for isolering er selvfølgelig loft- og tagisolering, som er ekstremt vigtigt i et hus – uanset ældre dato eller nybyggeri. I ældre bygninger er taget ofte udstyret med mørtel, som over tid bliver porøst og utæt. Her kan fugt let trænge ind i murværket, og det er ikke godt for dit indeklima.

Når vi isolerer tag og loft, skal vi ind under dit tag, og derfor er vi også specialister i tagarbejde. Det betyder, at vi klarer hele opgaven for dig, så du ikke skal have kontakt til flere forskellige firmaer, når du skal isolere tag og loft.

Læs mere om isolering af loft og tag her

Gulv og nybyg

Uanset om du bygger nyt eller har et hus af ældre dato, skal du have gulvisolering. Du forebygger varmetab og får en mere stabil temperatur i din bolig. Samtidig bliver dit indeklima altså væsentligt bedre, dit varmeforbrug stikker ikke helt af, og så øger du også din boligs værdi på markedet.

Gulvisolering er i sig selv en rigtig god idé, men det kan også fungere som et alternativ for gulvvarme. Hvis dit gulv er koldt, mister du en hel del varme – også hvis du har gulvvarme. Derfor vil en indblæsning af isoleringsgranulat sikre dig et rigtig godt resultat, så du ikke skal lave en hel renovering af din bolig.

Læs mere om gulvisolering her

Bygger du nyt hus, er gulvisolering ligeledes en virkelig god idé. Isover-isolering er miljøvenligt og svanemærket, og derfor kan vi også tilbyde den perfekte isolering, hvis du bygger dit byggeri bæredygtigt.

Læs mere om Isover her

Hulmursisolering - hvad er bedst?
Hulmurisolering pumpes i hulmur

Hvad kan du gøre?

De fleste er bevidste om, at hvis de isolerer deres bolig og byggeri optimalt, optimerer det deres indeklima, øger boligens værdi, sparer dem penge. Og ikke mindst gør det noget rigtig godt for vores miljø og klima.

Klima og miljø bliver en større og større del af vores hverdag, fordi vi pludselig skal til at passe på. Ændringen er ikke kommet fra den ene dag til den anden, men er sket og sker fortsat gradvist. Derfor må vi også snakke om de forskellige muligheder for at passe på miljøet og mindske den globale opvarmning. Det skal være et nationalt tiltag, hvis vi skal nå klimamålene, men du kan sagtens gøre noget som almindelig forbruger, borger eller virksomhedsdrivende for at være med til at reducere vores CO2. Isolerings-Gruppen har arbejdet med miljø og klima i mange år, fordi vi hele tiden har været bevidste om, hvad god isolering gør for vores klima. Heldigvis er der kommet større fokus på området den senere tid.

Spørg os til råds!

Hvis du er i tvivl om, hvad du kan gøre for din bolig i forhold til isolering, er du altid velkommen til at kontakte os i Isolerings-Gruppen. Vi kommer gerne ud til dig og laver et energitjek af din bolig. Med det følger selvfølgelig, at vi giver dig grundig rådgivning om, hvad du kan gøre for at gøre din bolig bedre.

Når du sørger for, at din bolig er isoleret korrekt og nok, hjælper du ikke blot dig selv – du hjælper os alle sammen, fordi du er med til at spare på energiforbruget og CO2-udslippet.

Vi kan blive ved med at fortælle om, hvad isolering er godt for – og især alt det gode, det gør for klimaet. Vi ser det som en fælles mission at reducere CO2 i Danmark, og vi synes, der skal være mere fokus på, hvad isoleringen af huse og bygninger kan gøre.

Tag kontakt i dag og hør mere om isolering og klimafordele