Persondatapolitik for:

Isolerings-Gruppen A/S
Slettensvej 169, 5270 Odense N
Tlf.: 66 18 60 11
E-mail.: 
gad@iso-grup.dk
Web.: Isolerings-gruppen.dk
CVR-nr.: 87240517

Den 25. maj 2018 får hele Europa en ny fælles lov om behandling af persondata – Persondata forordningen. Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersonens personlige oplysninger

De væsentlige ændringer i forordningen er, at:

  • Du har ret til, at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
  • Du har ret til at modsætte dig, eller begrænse behandling af dine personoplysninger
  • Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til en hver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke
  • Du har ret til at modsætte dig behandling af dine oplysninger til brug for målrettet markedsføring
  • Du har ret til at bede om de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et almindeligt læsbart format

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

Isolerings-Gruppen A/S er dataansvarlig for de data vi har registreret på vores kunder og medarbejdere

Vi registrerer personoplysninger på vore kunder og medarbejdere som følgende:

Kunderelaterede oplysninger:

Formålet med behandling af kundens person oplysninger
At kunne levere kvalitets mæssige korrekte produkter og Serviceydelser til vore kunder

Kategorier af kundens person oplysninger
Kundens almindelige person oplysninger som:

Navn

Adresse

E-mail

Telefonnr.

Købs- og betalings historik

Kilder til kundens person oplysninger
Person oplysninger indhentes direkte fra kunden

Behandlings grundlag til kundens person oplysninger
Kundens personoplysninger behandles kun af hensyn til købsaftaler, og af hensyn til revision og retslig forpligtelse til bogføringsloven

Modtagere af kundens person oplysninger
Kundens person oplysninger videregives kun, hvis det efter gældende lovgivning eller domstols afgørelse er påkrævet.

Navn og adr. kan, og kun efter aftale med kunden videre gives til evt. under leverandør

Opbevaring af kundens person oplysninger
Kundens person oplysninger opbevares efter bogføringsloven i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i længere perioder.

Informationerne gemmes forsvarligt i aflåste skabe, og i vores service udbyders databaser

Medarbejderrelaterede oplysninger:

Formålet med behandling af medarbejder person oplysninger
At kunne varetage almindelige personale og ansættelses forhold, samt udbetaling af løn

Kategorier af medarbejder person oplysninger

Almindelige medarbejder person oplysninger som:

Navn

Adresse

CPR nr.

E-mail

Telefonnr.

Bankforbindelse

Kilder til medarbejder person oplysninger
Person oplysninger indhentes direkte fra medarbejder

Behandlings Grundlag til medarbejder person oplysninger
Personoplysninger fra medarbejderen behandles kun af hensyn til almindelige ansættelsesforhold

Modtagere af medarbejder person oplysninger
Medarbej-derens person oplysninger videregives til løndata og skat, og ellers kun, hvis det er påkrævet ifølge en domstols afgørelse, eller efter gældende lovgivning

Opbevaring af medarbejder person oplysninger
Medarbejderens person oplysninger opbevares i op til 6 år efter afslutning af et ansættelses forhold, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i længere perioder.

Informationerne gemmes forsvarligt i aflåste skabe, og i vores service udbyders databaser

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ligeledes ret til at klage til Datatilsynet, gennem Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.